Organisasjonsnummer er bedriftsnummeret på lakselus-rapportene du sender inn.
Referansenummer får du hver gang du sender inn en lakselus-rapport via Altinn. Det består av to bokstaver og åtte tall, for eksempel AB12345678. Referansenummeret du oppgir kan ikke være eldre enn ett år og ikke fra en rapport du har sendt i dag. Du finner referansenummer på e-post kvittering fra Altinn, eller du kan logge deg inn på Altinn og velge arkivert som viser referansenummer for alle lakselus-rapporter du har sendt inn.
Organisasjonsnummer:
Referansenummer: