Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 82
Kart viser lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår, tabeller viser lokaliteter som har rapportert siste åtte uker. Dersom det er stort sprik mellom antallet lokaliteter som har rapportert siste åtte uker og antallet lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår, kan dette blant annet skyldes at noen lokaliteter ikke lenger er i bruk, at nye lokaliteter ligger i beredskap for senere bruk, eller at lokaliteter er brakklagt en periode i samsvar med driftsplaner og forskriftsbestemmelser.
  Siste 4 uker Uke 2   Samme uke i fjor
Antall lokaliteter 59  63 
Temperatur 7,5°C 7,5°C
Lus 2,9  3,0 
Voksne hunnlus 0,3  0,3 
Bevegelige lus 2,1  2,1 
Fastsittende lus 0,5  0,5 
Behandling 25% 16%
Medikamentell badebehandling 12% 3%
Medikamentell fórbehandling 2% 2%
Mekanisk behandling 15% 13%
Rensefisk 53% 49%
Satt ut rensefisk siste uke 5% 3%
Mer informasjon om nøkkeltall lakselus