Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 180
Kart viser lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår, tabeller viser lokaliteter som har rapportert siste åtte uker. Dersom det er stort sprik mellom antallet lokaliteter som har rapportert siste åtte uker og antallet lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår, kan dette blant annet skyldes at noen lokaliteter ikke lenger er i bruk, at nye lokaliteter ligger i beredskap for senere bruk, eller at lokaliteter er brakklagt en periode i samsvar med driftsplaner og forskriftsbestemmelser.
  Siste 4 uker Uke 37   Samme uke i fjor
Antall lokaliteter 116  121 
Temperatur 15,6°C 14,7°C
Lus 1,0  1,3 
Voksne hunnlus 0,1  0,2 
Bevegelige lus 0,7  0,9 
Fastsittende lus 0,1  0,2 
Behandling 12% 12%
Medikamentell badebehandling 2% 1%
Medikamentell fórbehandling % %
Mekanisk behandling 11% 11%
Rensefisk 80% 80%
Satt ut rensefisk siste uke 35% 34%
Mer informasjon om nøkkeltall lakselus