Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 66
Kart viser lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår, tabeller viser lokaliteter som har rapportert siste åtte uker. Dersom det er stort sprik mellom antallet lokaliteter som har rapportert siste åtte uker og antallet lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår, kan dette blant annet skyldes at noen lokaliteter ikke lenger er i bruk, at nye lokaliteter ligger i beredskap for senere bruk, eller at lokaliteter er brakklagt en periode i samsvar med driftsplaner og forskriftsbestemmelser.
  Siste 4 uker Uke 32   Samme uke i fjor
Antall lokaliteter 38  40 
Temperatur 17,9°C 17,0°C
Lus 0,9  1,0 
Voksne hunnlus 0,2  0,2 
Bevegelige lus 0,6  0,7 
Fastsittende lus 0,0  0,1 
Behandling 21% 13%
Medikamentell badebehandling % %
Medikamentell fórbehandling 5% %
Mekanisk behandling 16% 13%
Rensefisk 82% 85%
Satt ut rensefisk siste uke 50% 75%
Mer informasjon om nøkkeltall lakselus