Antall lokaliteter: 950
Kart viser lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår, tabeller viser lokaliteter som har rapportert siste åtte uker. Dersom det er stort sprik mellom antallet lokaliteter som har rapportert siste åtte uker og antallet lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår, kan dette blant annet skyldes at noen lokaliteter ikke lenger er i bruk, at nye lokaliteter ligger i beredskap for senere bruk, eller at lokaliteter er brakklagt en periode i samsvar med driftsplaner og forskriftsbestemmelser.
  Siste 4 uker Uke 49   Samme uke i fjor
Antall lokaliteter 587  597 
Temperatur 7,9°C 7,9°C
Lus 1,0  1,0 
Voksne hunnlus 0,2  0,1 
Bevegelige lus 0,7  0,6 
Fastsittende lus 0,2  0,2 
Behandling 13% 13%
Medikamentell badebehandling 1% 1%
Medikamentell fórbehandling 1% 3%
Mekanisk behandling 10% 9%
Rensefisk 60% 60%
Satt ut rensefisk siste uke 27% 27%
Mer informasjon om nøkkeltall lakselus