Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 104

2021

2022

2023
Diflubenzuron
Ingen rapporter for Diflubenzuron på dette nivå
Emamectin Benzoat
Teflubenzuron
Ingen rapporter for Teflubenzuron på dette nivå
Andre
Mer informasjon om virkestoffer ved behandling mot lakselus