Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 54

2021

2022

2023
Diflubenzuron
Ingen rapporter for Diflubenzuron på dette nivå
Emamectin Benzoat
Teflubenzuron
Ingen rapporter for Teflubenzuron på dette nivå
Andre
Mer informasjon om virkestoffer ved behandling mot lakselus