Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 66

2021

2022

2023
Diflubenzuron
Emamectin Benzoat
Teflubenzuron
Andre
Ingen rapporter for andre på dette nivå
Mer informasjon om virkestoffer ved behandling mot lakselus