Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 953

2021

2022

2023
Diflubenzuron
Emamectin Benzoat
Teflubenzuron
Andre
Mer informasjon om virkestoffer ved behandling mot lakselus