Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 952

2020

2021

2022
Diflubenzuron
Emamectin Benzoat
Teflubenzuron
Andre
Mer informasjon om virkestoffer ved behandling mot lakselus