Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 929

2018

2019

2020
Diflubenzuron
Emamectin Benzoat
Teflubenzuron
Andre
Mer informasjon om virkestoffer ved behandling mot lakselus