Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 50

2021

2022

2023
Azamethiphos
Cypermethrin
Ingen rapporter for Cypermethrin på dette nivå
Deltamethrin
Hydrogenperoksid
Ingen rapporter for Hydrogenperoksid på dette nivå
Andre
Mer informasjon om virkestoffer ved behandling mot lakselus