Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 929

2017

2018

2019
Azamethiphos
Cypermethrin
Deltamethrin
Hydrogenperoksid
Andre
Mer informasjon om virkestoffer ved behandling mot lakselus