Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 929

2018

2019

2020
Azamethiphos
Cypermethrin
Deltamethrin
Hydrogenperoksid
Andre
Mer informasjon om virkestoffer ved behandling mot lakselus