Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 976

2020

2021

2022
Azamethiphos
Cypermethrin
Deltamethrin
Hydrogenperoksid
Andre
Mer informasjon om virkestoffer ved behandling mot lakselus