Antall lokaliteter: 956

2018

2019

2020
Voksne hunnlus
Fastsittende lus
Bevegelige lus
Lus totalt
Mer informasjon om lakselus