Antall lokaliteter: 930

2015

2016

2017
Voksne hunnlus
Fastsittende lus
Bevegelige lus
Lus totalt
Mer informasjon om lakselus