Antall lokaliteter: 950

2017

2018

2019
Voksne hunnlus
Fastsittende lus
Bevegelige lus
Lus totalt
Mer informasjon om lakselus