Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 87
Kart viser lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår, tabeller viser lokaliteter som har rapportert siste åtte uker. Dersom det er stort sprik mellom antallet lokaliteter som har rapportert siste åtte uker og antallet lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår, kan dette blant annet skyldes at noen lokaliteter ikke lenger er i bruk, at nye lokaliteter ligger i beredskap for senere bruk, eller at lokaliteter er brakklagt en periode i samsvar med driftsplaner og forskriftsbestemmelser.
  Siste 4 uker Uke 38   Samme uke i fjor
Antall lokaliteter 17  58 
Temperatur 13,6°C 14,5°C
Lus 0,6  0,7 
Voksne hunnlus 0,1  0,1 
Bevegelige lus 0,3  0,5 
Fastsittende lus 0,1  0,1 
Behandling 0% 12%
Medikamentell badebehandling % 2%
Medikamentell fórbehandling % %
Mekanisk behandling % 10%
Rensefisk 82% 78%
Satt ut rensefisk siste uke 18% 57%
Mer informasjon om nøkkeltall lakselus