Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 90

2017

2018

2019
Medikamentell badebehandling
Medikamentell fórbehandling
Mekanisk behandling
Behandling totalt
Mer informasjon om behandling mot lakselus