Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 91

2019

2020

2021
Medikamentell badebehandling
Medikamentell fórbehandling
Mekanisk behandling
Behandling totalt
Mer informasjon om behandling mot lakselus