Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 87

2020

2021

2022
Medikamentell badebehandling
Medikamentell fórbehandling
Mekanisk behandling
Behandling totalt
Mer informasjon om behandling mot lakselus