Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 66

2016

2017

2018
Medikamentell badebehandling
Medikamentell fórbehandling
Mekanisk behandling
Behandling totalt
Mer informasjon om behandling mot lakselus