Nøkkeltall | Lus | Behandling | Annet
Antall lokaliteter: 68

2018

2019

2020
Medikamentell badebehandling
Medikamentell fórbehandling
Mekanisk behandling
Behandling totalt
Mer informasjon om behandling mot lakselus