Antall lokaliteter: 917

2015

2016

2017
Medikamentell badebehandling
Medikamentell fórbehandling
Mekanisk behandling
Behandling totalt
Mer informasjon om behandling mot lakselus