Antall lokaliteter: 930

2015

2016

2017
Medikamentell badebehandling
Medikamentell fórbehandling
Mekanisk behandling
Behandling totalt
Mer informasjon om behandling mot lakselus