Antall lokaliteter: 926

2016

2017

2018
Medikamentell badebehandling
Medikamentell fórbehandling
Mekanisk behandling
Behandling totalt
Mer informasjon om behandling mot lakselus