Antall lokaliteter: 939
Kart viser lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår, tabeller viser lokaliteter som har rapportert siste åtte uker. Dersom det er stort sprik mellom antallet lokaliteter som har rapportert siste åtte uker og antallet lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår, kan dette blant annet skyldes at noen lokaliteter ikke lenger er i bruk, at nye lokaliteter ligger i beredskap for senere bruk, eller at lokaliteter er brakklagt en periode i samsvar med driftsplaner og forskriftsbestemmelser.
  Siste 4 uker Uke 26   Samme uke i fjor
Antall lokaliteter 577  576 
Temperatur 12,1°C 11,3°C
Lus 0,8  1,0 
Voksne hunnlus 0,1  0,1 
Bevegelige lus 0,6  0,7 
Fastsittende lus 0,1  0,2 
Behandling 11% 11%
Medikamentell badebehandling 0% 0%
Medikamentell fórbehandling 2% 2%
Mekanisk behandling 9% 9%
Rensefisk 53% 53%
Satt ut rensefisk siste uke 19% 27%
Mer informasjon om nøkkeltall lakselus