Antall lokaliteter: 972
Kart viser lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår, tabeller viser lokaliteter som har rapportert siste åtte uker. Dersom det er stort sprik mellom antallet lokaliteter som har rapportert siste åtte uker og antallet lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår, kan dette blant annet skyldes at noen lokaliteter ikke lenger er i bruk, at nye lokaliteter ligger i beredskap for senere bruk, eller at lokaliteter er brakklagt en periode i samsvar med driftsplaner og forskriftsbestemmelser.
  Siste 4 uker Uke 47   Samme uke i fjor
Antall lokaliteter 618  621 
Temperatur 8,5°C 8,8°C
Lus 1,1  0,9 
Voksne hunnlus 0,2  0,2 
Bevegelige lus 0,7  0,7 
Fastsittende lus 0,2  0,1 
Behandling 14% 17%
Medikamentell badebehandling 1% 2%
Medikamentell fórbehandling 1% 2%
Mekanisk behandling 13% 13%
Rensefisk 52% 59%
Satt ut rensefisk siste uke 20% 24%
Mer informasjon om nøkkeltall lakselus