Antall lokaliteter: 959
Kart viser lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår, tabeller viser lokaliteter som har rapportert siste åtte uker. Dersom det er stort sprik mellom antallet lokaliteter som har rapportert siste åtte uker og antallet lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår, kan dette blant annet skyldes at noen lokaliteter ikke lenger er i bruk, at nye lokaliteter ligger i beredskap for senere bruk, eller at lokaliteter er brakklagt en periode i samsvar med driftsplaner og forskriftsbestemmelser.
  Siste 4 uker Uke 28   Samme uke i fjor
Antall lokaliteter 602  589 
Temperatur 13,8°C 12,7°C
Lus 0,8  0,6 
Voksne hunnlus 0,1  0,1 
Bevegelige lus 0,6  0,4 
Fastsittende lus 0,1  0,1 
Behandling 12% 15%
Medikamentell badebehandling 1% 1%
Medikamentell fórbehandling 3% 3%
Mekanisk behandling 9% 11%
Rensefisk 46% 53%
Satt ut rensefisk siste uke 22% 23%
Mer informasjon om nøkkeltall lakselus